Vi börjar med det viktigaste först. Säkra din e-post!

Vi guidar dig längs vägen till att få en säker e-post.
Med en korrekt konfigurerad e-postdomän så kan inte din e-post användas för att sprida falsk information, VD-brev och ransomware med dig eller ditt företag som avsändare.

Analys

Du får omedelbart svar på om din e-post är skyddad mot missbruk eller öppen för andra cyberbrott.

Upptäck identitetsstöld

Via vårt analysverktyg får du en översiktsbild över vilka som försöker skicka e-post i ditt namn och var de befinner sig. Exempelvis VD-brev

Säkerhetsrekommendationer

En översikt av nuläget som visar på vad du behöver åtgärda.

Kontinuerlig övervakning

Säkerhet kräver regelbunden uppmärksamhet.  Kontinuerlig övervakning och information om eventuella försämringar eller behov av åtgärder.

Validera utfört arbete

Både för den som beställer och den som utför, oavsett om det är intern-IT eller med en extern konsult, är det viktigt att få bekräftelse på att allt blev korrekt. 

Bättre reklamutskick

Skickar du nyhetsbrev eller reklamutskick via e-post är det viktigt att undvika att hamna i mottagarens skräppost -  Konkreta tips på hur ni kan öka chanserna för att hamna i inkorgen istället. 

Kontroll av det nya Bulk-sender regelverket

2024 lanserar Google och Microsoft nya krav för de som sänder stor mängd e-post. Validerar om du följer det nya regelverket.

Avancerad leveransanalys

Aggregerad information som visar hur er e-post behandlas av olika mottagares e-postservrar för enklare spårbarhet och djupare insikt.

Moduler Säker e-post

Säker e-post

Kontrollerar regelbundet att din e-post är konfigurerad så att den inte kan användas av obehöriga.

Rapport

Rapport på att du uppfyller de krav som ställs för att vara en säker och pålitlig avsändare av e-post.

Djupgående analys

Få en översikt över vilka som försöker skicka mail i ditt namn, var de finns och vem de försökt skickat till.

Signering

Säkerställ att du följer rekommendationerna för säker signering.

Leverantörer & Partners

Plattform för att bjuda in leverantörer och partners för att kvalitetssäkra kommunikation över e-post.

Larm 

Erhåll larm om er konfiguration behöver åtgärdas.