När du säkrat din egen e-post.
Hjälp dina kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Vi erbjuder en automatiserad lösning där du kan se att dina kunder och leverantörer följer rekommendationerna för säker e-post.

Snabb säkerhetsgranskning

Hos oss får du omedelbart svar på om din kontakts e-post är att klassa som säker

Visualisera infrastruktur

Se på en karta vart viktig infrastruktur är placerad, exempelvis inom eller utom EU

Kontinuerlig övervakning

Säkerhet kräver regelbunden uppmärksamhet.  Kontinuerlig övervakning och information om eventuella försämringar eller behov av åtgärder.

Uppföljning och sammanställning

Du får en översiktlig bild över vilka av dina kontakter som har säker e-post

Ingen installation

Inget arbete behöver utföras av dina kontakter för att du ska få det svar du behöver

Samarbeta

Dela enkelt analysen till din kontakt om du hittat något som de borde åtgärda

Moduler säker leveranskedja

Säker e-post

Kontrollerar regelbundet att dina kontakters e-post är konfigurerad så att du kan lita på dem som avsändare.

Portal för samarbete

Bjud enkelt in dina kontakter till ett samarbete kring e-post.

Djupgående analys

Få en översikt var dina kontakter har sin infrastruktur.

Signering

Verifiera att de följer rekommendationerna för säker signering.

Kontinuerlig granskning

Då en kontakt gjort förändringar som säkrar deras e-post visas det i gränssnittet.

Detaljvy 

Visa en kontakts detaljer med möjlighet att skicka en sammanställning av analysen till din kontakt.