När du är klar med er e-post. Se över dina webbtjänster

Ofta har du inte själv utvecklat dina webbtjänster och du vet därför inte hur säkra de är. Vi levererar en rapport över hur väl dina webbtjänster följer rådande säkerhetsrekommendationer.

Analys

Hos oss får du omedelbart svar på om din webbtjänst är konfigurerad enligt branschens säkerhetsrekommendationer

Larm

En uppdatering eller en förändring kan ibland påverka oväntade saker som ger en försämrad säkerhet. Med vårt verktyg får du veta när det händer

Säkerhetsrekommendationer

En översikt av nuläget som visar på vad du behöver åtgärda.

Bevaka certifikat

Få kontroll över vart dina certifikat används och när de löper ut

Kontinuerlig övervakning

Säkerhet är inget man kontrollerar en gång. Vi gör det regelbundet och meddelar om inställningarna försämras eller behöver uppdateras

Moduler Säkra Webbtjänster

Säkra java-script

Kontrollerar regelbundet att du inte använder java-script med kända sårbarheter

Rapport

Nedladdningsbar rapport på hur väl du uppfyller de rekommendationer som finns gällande webbtjänster

Säkra certifikat

Kontrollerar regelbundet att du använder certifikat som är säkra

Certifikatförnyelse

Missa inte att förnya dina certifikat. Du får notifikationer i god tid innan tiden löper ut

Cookie inställningar

Verifiera att du följer Mozillas senaste rekommendationer för säkra cookies

Larm 

Om din säkerhet försämras eller din konfiguration behöver uppdateras, får du ett larm och tillhandahåller instruktioner för att åtgärda det.